Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122 and Others
Language: en
Pages:
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2013 - Publisher:

Euskararen lege-araubideari buruzko jardunaldiak
Language: es
Pages: 456
Authors: Edorta Cobreros Mendazona
Categories: Basque language
Type: BOOK - Published: 1990 - Publisher: Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea

Actes del Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística
Language: en
Pages: 422
Authors:
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 1997 - Publisher: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Direccio Gen

Recull les ponències i comunicacions presentades, l'objectiu comú de les quals f ou omplir un buit important en els estudis i la planificació sociolingüíst
Oteiza
Language: un
Pages: 400
Authors: Jorge de Oteiza
Categories: Oteiza, Jorge de
Type: BOOK - Published: 2004 - Publisher:

Obra publicada con motivo de la exposición itinerante celebrada en el Museo Guggenheim Bilbao del 8 de octubre de 2004 al 9 de enero de 2005; el Museo Nacional
Journal of the Society of Basque Studies in America
Language: en
Pages:
Authors:
Categories: Basque
Type: BOOK - Published: 1993 - Publisher:

Euskara biltzarra: Adquisición y enseñanza del Euskara y lenguas naturales
Language: eu
Pages: 388
Authors:
Categories: Basque language
Type: BOOK - Published: 1988 - Publisher:

Bascologists' international meetings
Language: es
Pages: 562
Authors:
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 1981 - Publisher:

Antropologia Hezkuntzan. Lehen hurbilketarako sarrera
Language: eu
Pages: 162
Authors: J. Inazio Marko Juanikorena
Categories:
Type: BOOK - Published: 2011 - Publisher: Lulu.com

Antoine d'Abbadie 1897-1997
Language: eu
Pages: 776
Authors: Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián, Spain)
Categories: Ethiopia
Type: BOOK - Published: 1998 - Publisher:

Res. en inglés.
Andolin gogoan
Language: eu
Pages: 944
Authors: Beatriz Fernández Fernández
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2006 - Publisher:

Liburu hau, lankide eta lagun genuen Andolin Eguzkitza irakaslearen omenez argitaratu dugu, hori baita, izan ere, mundu akademikoan eskerrona agertzeko modua. E